Zgubione dokumenty od instalacji LPG – co zrobić?

Montaż systemu LPG w pojeździe jest sprawdzoną metodą na zmniejszenie wydatków związanych z jego użytkowaniem, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na ochronę środowiska. Gaz LPG, będący najbardziej ekologicznym paliwem kopalnym, nie zawierającym benzenu, zyskuje na popularności wśród użytkowników samochodów.

Jednak, zanim zdecydujesz się na instalację systemu LPG, ważne jest, aby zgłębić wiedzę teoretyczną na temat jego użytkowania oraz potencjalnych problemów, takich jak utrata dokumentacji. W przypadku takiego zdarzenia, nie powinieneś mieć powodów do niepokoju, gdyż istnieje możliwość odzyskania duplikatów ważnych dokumentów.

Niezbędne dokumentacje systemu LPG

Podczas instalacji systemu gazowego, otrzymujesz kilka kluczowych dokumentów:

  • Wyciąg z certyfikatu homologacji instalacji, potwierdzający zgodność montażu z normami dla konkretnego modelu pojazdu, wystawiony przez posiadacza homologacji na podstawie dokumentów z warsztatu montażowego. Należy jednak pamiętać, że informacje zawarte w dokumencie muszą odpowiadać danym pojazdu, systemu gazowego oraz zbiornika
  • Atest zbiornika, znany również jako paszport – jest to dokument wydany przez Transportowy Dozór Techniczny, który potwierdza dopuszczenie zbiornika do użytkowania. Dane w paszporcie muszą być zgodne z tymi na tabliczce zbiornika
  • Faktura za instalację systemu gazowego, wydana przez warsztat montażowy
  • Karta gwarancyjna wraz z instrukcją obsługi

Posiadanie tych dokumentów jest kluczowe, ponieważ bez nich nie uzyskasz wpisu do dowodu rejestracyjnego. Co więcej?

  • bez faktury nie przysługuje Ci gwarancja
  • brak świadectwa homologacji i paszportu zbiornika uniemożliwi przeprowadzenie przeglądu technicznego pojazdu oraz może stanowić problem przy jego sprzedaży, ponieważ nowy właściciel będzie potrzebował tych dokumentów do przeglądów technicznych

Zaleca się, aby zaraz po montażu systemu gazowego, przygotować bezpieczne miejsce do przechowywania wszystkich dokumentów. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikniesz wielu problemów w przyszłości.

Procedura odzyskiwania utraconych dokumentów

W przypadku utraty dokumentacji, należy zwrócić się do warsztatu, w którym przeprowadzono instalację, i poprosić o:

  • duplikat świadectwa homologacji
  • ksero faktury
  • duplikat paszportu zbiornika

Warsztat powinien wydać wymagane dokumenty, aczkolwiek może odmówić wydania kserokopii paszportu. W takiej sytuacji konieczne jest zwrócenie się do Transportowego Dozoru Technicznego lub zamówienie odpłatnego duplikatu online. Należy pamiętać, że duplikaty dokumentów mają taką samą ważność, jak oryginały.

Natomiast, jeśli warsztat, w którym została przeprowadzona instalacja, już nie funkcjonuje, należy skierować prośbę o świadectwo homologacji bezpośrednio do posiadacza homologacji (informacje o posiadaczach homologacji i warsztatach można znaleźć na stronie Instytutu Transportu Samochodowego). W przypadku konieczności uzyskania duplikatu atestu zbiornika (ważnego 10 lat od daty produkcji) lub nowego atestu, wniosek należy złożyć do producenta zbiornika lub Transportowego Dozoru Technicznego, dołączając odpowiednie dane z tabliczki znamionowej zbiornika.

Posiadanie dokumentów LPG podczas jazdy

Choć nie jest wymagane prawem, aby zawsze mieć przy sobie dokumenty instalacji LPG podczas jazdy, praktyczne jest trzymanie w samochodzie książki serwisowej systemu gazowego. Zastanawiasz się, dlaczego? Jest ona niezbędna podczas wizyt w autoryzowanych serwisach LPG, jak Wiśniewski AUTO-SYSTEM, gdzie może być wymagana do potwierdzenia wykonanych prac serwisowych lub przeglądów technicznych. Ponadto, dokumentacja homologacji zbiornika jest również konieczna podczas corocznych przeglądów technicznych pojazdu w Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie sprawdzana jest zgodność instalacji gazowej z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Podsumowując, instalacja LPG w pojeździe oferuje wiele korzyści, zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych. Jednak, jeśli chcesz w pełni cieszyć się z tych zalet, niezbędne jest odpowiednie zarządzanie i zabezpieczanie dokumentacji systemu gazowego. W przypadku ich utraty, istnieją sprawdzone metody odzyskania duplikatów, które pozwalają na utrzymanie ciągłości i legalności użytkowania instalacji LPG w pojeździe. Pamiętając o powyższych wskazówkach, możesz uniknąć wielu problemów i cieszyć się bezproblemowym użytkowaniem systemu LPG.